VALPAR

Den 5/1-2022 föddes 4 friska valpar.

Föräldrarna är

e. Rasken's Daniel Craig

u. Trojka's Red Hot Chili Peppers

Vi följer SKK´s regler och rekommendationer.

Våra valpar säljs veterinärbesiktade, vaccinerade, avmaskade, ID-märkta och registrerade i SKK. 
Valparna är försäkrade för dolda fel. De får med sig ett valppaket som innehåller det mesta som behövs för att ni ska få en bra start med den nya familjemedlemmen. Dessutom önskar vi en fortsatt kontakt med våra valpköpare för att kunna följa deras utveckling och självklart vårt avelsresultat.

Vi anordnar en valpträff med BPH mellan 1 och 2 års ålder.

BPH anser vi är ett mycket bra sätt för mental beskrivning och därmed ett utmärkt verktyg för bedömning av det mentala avelsresultatet.

_DSC2198[1].JPG

VALPAR MELLAN 
SE NO UCH RASKEN´S ROMPING FELLOW 
OCH
TROJKAS RED HOT CHILI PEPPERS
FÖDDES DEN 20 SEPTEMBER 2020. DET BLEV 3 HANAR OCH 1 TIK.

VALPAR MELLAN  SE NO UCH RASKEN´S ROMPING FELLOW  OCH TROJKAS RED HOT CHILI PEPPERS FÖDDES DEN 20 SEPTEMBER 2020.

IMG_2404[1].JPG
IMG_2405%5B1%5D_edited.jpg

VALPAR MELLAN  SE NO UCH RASKEN´S ROMPING FELLOW  OCH TROJKAS RED HOT CHILI PEPPERS FÖDDES DEN 20 SEPTEMBER 2020.

VALPAR MELLAN  SE NO UCH RASKEN´S ROMPING FELLOW  OCH TROJKAS RED HOT CHILI PEPPERS FÖDDES DEN 20 SEPTEMBER 2020.

IMG_2299%5B1%5D_edited.jpg
Untitled

VALPAR MELLAN RASKEN’S DANIEL CRAIG OCH TROJKA’S RED HOT CHILI PEPPERS

VALPAR MELLAN RASKEN’S DANIEL CRAIG OCH TROJKA’S RED HOT CHILI PEPPERS

Untitled
Untitled

VALPAR MELLAN RASKEN’S DANIEL CRAIG OCH TROJKA’S RED HOT CHILI PEPPERS