Valpar planeras till vintern 2021/2022

VALPAR

Vi följer SKK´s regler och rekommendationer.

Våra valpar säljs veterinärbesiktade, vaccinerade, avmaskade, ID-märkta och registrerade i SKK. 
Valparna är försäkrade för dolda fel. De får med sig ett valppaket som innehåller det mesta som behövs för att ni ska få en bra start med den nya familjemedlemmen. Dessutom önskar vi en fortsatt kontakt med våra valpköpare för att kunna följa deras utveckling och självklart vårt avelsresultat.

Vi anordnar en valpträff med BPH mellan 1 och 2 års ålder.

BPH anser vi är ett mycket bra sätt för mental beskrivning och därmed ett utmärkt verktyg för bedömning av det mentala avelsresultatet.

 
_DSC2198[1].JPG

VALPAR MELLAN 
SE NO UCH RASKEN´S ROMPING FELLOW 
OCH
TROJKAS RED HOT CHILI PEPPERS
FÖDDES DEN 20 SEPTEMBER 2020. DET BLEV 3 HANAR OCH 1 TIK.